Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákazník uděluje souhlas městskému kulturnímu zařízení Chrudimská beseda v souladu s platnými právními předpisy, se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a ode dne 25. května 2018 také s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“). Zákazník souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři za účelem realizace rezervace vstupenky přes internet nebo prodeje elektronické vstupenky prostřednictvím internetu, případně pro účely reklamace nebo informace o zrušeném představení po dobu nezbytně nutnou.

Emailová adresa je možné použít za účelem poskytnutí informací o své činnosti.

Provozovatel se zavazuje, že uvedená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou prodána nebo převedena na někoho jiného. Všechny osobní údaje budou utajeny a budou užívány pouze pro účely Provozovatele.

V rámci akcí budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce.

Poskytnutím osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním na dobu neurčitou. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a požádat o vymazání poskytnutých osobních údajů, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Chrudimská beseda, městské kulturní středisko, Široká 85, Chrudim, email: chrudimdnes@chbeseda.cz.