Koncert bez hranic – ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ SE KONCERT NEUSKUTEČNÍ.