Zuzana Bartošová, Václav Kočí – Barva je světlo

  • 16. 6. – 10. 9. 2023
  • Martina Vítková, kurátorka výstavy

Letní výstavu charakterizují barvy, světlo a proměny. Projekt dvou brněnských umělců, sochařky Zuzany Bartošové a malíře konceptuálního založení Václava Kočího, je dialogem o barvě a světle. Pro oba, i když pro každého jinak, je barva důležitým médiem sdělení. Když říkáme, že nějaký předmět má v našem světě určitou barvu, rozumíme tím, jakou barvu nejvíce odráží nebo nejméně pohlcuje.

  • Světlo má z pohledu fyziky povahu částice i elektromagnetického vlnění.
  • Světlo vidíme v rozsahu 380-780 nm vlnové délky.
  • Světlo bývá spojené s poznáním.
  • Barevné světlo dopadající do prostoru skrze skleněné vitráže hrálo důležitou roli v gotických stavbách, zastupovalo boží přítomnost.
  • Vědec a alchymista Isaac Newton rozdělil světlo na sedm základních barev, protože sedmička je prvočíslo s mystickými významy.
  • Světlo a barvu vnímáme skrze psychologické a funkční působení.