Pouťový JARMARK Chrudim 6.8. – 8.8.2021

Plakát + ukázky z minulých Salvátorských poutí v Chrudimi.