Pavel Šmíd • Nevěsta v červeném domě

  • 1. 9. – 18. 10. 2020
  • kurátorka výstavy Martina Vítková

Pavel Šmíd, malíř, scénograf, publicista, se narodil 18. 3. 1964 v Krnově, vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, pokračoval v letech 1990–1997 na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru malby Jiřího Sopka. Během studia absolvoval stáž na Polytechnické škole v Nottinghamu ve Velké Británii.

Byl zakládajícím členem ostravské umělecké skupiny Přirození. Vždy mu bylo blízké divadlo, spolupracoval například se Ctiborem Turbou a jeho souborem Alfréd ve dvoře, vytvořil také scénografii k opeře Příhody Lišky Bystroušky pro Národní divadlo. Žije v Praze.