Kurt Gebauer v Chrudimi – 22.11.2023

Chrudimská beseda si Vás dovoluje pozvat na výstavu KURT GEBAUER → V CHRUDIMI

  • vernisáž výstavy ve středu 22. listopadu 2023 v 17.30 h
  • 23. 11. 2023 – 21. 1. 2024
  • Martina Vítková, kurátorka výstavy

Sochař Kurt Gebauer (1941, Hradec nad Moravicí) absolvoval ateliér sochařství na pražské Akademii výtvarného umění u profesorů Makovského a Lidického. Už před tím se školil na Škole uměleckých řemesel v Brně a prošel i Sochařsko-kamenickou školou v Hořicích v Podkrkonoší. Získal stáž u prof. O. H. Hajeka ve Stuttgartu a ve slavném Césarově ateliéru na Académie des Beaux-Arts v Paříži. Normalizaci strávil s rodinou na samotě ve Stradonicích, kde založil svůj vlastní Stát Gebauer, jenž měl vlastní hymnu a vlastní kulturu.

Měkké plastiky (Vycpaná Libuše) vytvářel z nedostatku prostředků i z přesvědčení. Účastnil se neoficiálních akcí (chmelnice Mutějovice, 1983), postavil k době kritické sádrové Trpaslíky na zahradě Galerie H v Kostelci nad Černými lesy (1985). První uvolnění znamenali jeho Zdraviči umístění během Rockfestu na balkonu Paláce kultury v Praze roku 1987. Českou státností a vlastenectvím se zabýval v několika následujících letech. Realizoval řadu prací do veřejného prostoru: Utíkající dívku, Děvče na židli. Téma dospívání a puberty použil i v pomníku mladého W. A. Mozarta pro Brno, kde geniálního skladatele zachytil jako zlobivého klučíka s jedním andělským křídlem. Vymýšlel také dětská hřiště (Ostrava, Fifejdy).

Stal se profesorem veškerého sochařství na vysoké škole Uměleckoprůmyslové v Praze, kde působil od roku 1990 do nedávna. Jeho ateliérem prošlo na sto padesát studentů, mezi Gebauerovy nejvýznamnější žáky patří David Černý, Marek Rejent nebo Lenka Klodová. V současné době působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Z pozice svého profesorského titulu a celoživotního sochařského působení ví o trojrozměrné umělecké disciplíně opravdu hodně a nebojí se to říct. Promyslel a zapsal řadu vlivných a vtipných teorií o vztahu člověka a společnosti. Je také malířem, fotografem, autorem kreseb a instalací, filozofem, spisovatelem a básníkem, pedagogem a performerem.

Martina Vítková