Jaroslav Jebavý – Čas kruhů

  • 19. 5. – 20. 6. 2021
  • kurátorka výstavy Martina Vítková

Mladší současník Starých psů je známý svými velkoformátovými obrazy, kresbami a kolážemi s motivem kruhu, jež si našly cestu do významných soukromých sbírek. Jeho práce je blízká americkému abstraktnímu malířství barevných polí (color field painting, hard edge painting). Obrazy jsou tak velké, že vstupujeme do prostoru, který jejich sytě barevné plochy ovládají, plátna vyzařují energii, v níž se můžeme zabydlet.

Jaroslav Jebavý od konce devadesátých let používá techniku vrstvení mnoha barevných kroužků, z nichž na ploše obrazu vzniká chvějící se membrána, display podobný vodní hladině, jež se neustále proměňuje a ožívá před našima očima. Vnímáme také vloženou soustředěnou práci, autorovo trpělivé kroužení třemi štětci najednou v mnoha úrovních a směrech podél a napříč obrazu. V době mezi lety 2015 – 2018 se zabýval jasnými barevnými plochami v barvách, jejichž jména znějí opojně, jantarová, banánová, azurová nebo chilli.  V posledních letech staví malíř proti tepající energii kroužení malé pevné stabilní body, čtverečky. Harmonie či konflikt mezi proměnlivostí a stálostí tvoří zajímavé napětí v obrazech zářivých barev i striktně černobílých.

Jaroslav Jebavý se narodil 30. července 1952 v Jilemnici, od roku 1975 žije v Pardubicích. Pracoval jako mědikovec, kapitán říční plavby nebo výtvarník v galerii. Vystavoval na víc jak třicítce samostatných výstav, účastnil se desítek výstav společných (KK3, UTesla, UVU), čtyř mezinárodních plenérů a dvou mezinárodních workshopů. Výtvarně doprovodil tři básnické sbírky Pavla Rajchmana. Je členem Klubu konkretistů KK3.