Chrudimské Benátky 2024 – 12.4.2024

„Chrudimské Benátky“ jsou zhmotněnou myšlenkou, která vzešla z dlouhodobé spolupráce v rámci plánování Komunitních sociálních služeb. Cílem je vytvořit vstupní bránu otevřené komunikaci nezatížené pracovním shonem. Odhalí nám celou škálu možností spolupráce úřadu, neziskových organizací a podnikatelských firem v Chrudimi. Přejeme si, aby ples byl vrcholem spolubytí těch, kteří vkládají svůj čas, energii a finance ve prospěch Královského věnného města a svou činností pozvedají věhlas a prosperitu Chrudimi.