České a slovenské loutkářství v UNESCO

Prvního prosince 2016 bylo na seznam světového nehmotného kulturního dědictví Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) zapsáno české a slovenské loutkářství. Přibylo tak k tradicím a zvykům, které na seznam zařadil speciální výbor UNESCO při svém zasedání v Addis Abebě.