Symbolické připomenutí • Československá obec legionářská

02.09.2021 - 04.09.2021
Velká scéna Divadla

Oslavu 100. výročí založení Československé obce legionářské si připomeneme i v Chrudimi

  • V letošním roce si Československá obec legionářská připomíná 100. výročí své existence. Ve dnech 15.-17. ledna 1921 se v Národním domě v pražském Karlíně uskutečnil tzv. Všelegionářský sjezd, jehož výsledkem bylo usnesení, které ukládalo dosavadním legionářským organizacím ukončit svou činnost a svolat sjezd nové všelegionářské organizace. Ta se stala ve smyslu programového prohlášení oporou demokratické Československé republiky a nositelkou idejí, které vedly legionáře do boje v zahraničním revolučním hnutí. Více informací na webu.

Chrudim se k této akci symbolicky připojí rozsvícením světel v oknech Divadla Karla Pippicha v Chrudimi, a to od 3. do 5. září 2021. Doporučujeme

Nenašel jsem žádné akce v daném místě.