Slavnostní předání cen sportovcům roku 2022

15.02.2023 v 18:00
Velká scéna Divadla

Ve středu 15. února 2023 od 18 hodin se v Divadle Karla Pippicha uskuteční slavnostní předávání cen ankety Nejúspěšnější sportovec Chrudimska roku 2022. Vyhlašovatelem ankety je Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s městem Chrudim a agenturou Sport Action s. r. o., přičemž partnery jsou další města regionu.

Přestože rok 2022 byl nejen pro sportovce vzhledem ke známým skutečnostem složitý, může se chrudimský region pochlubit výbornými výkony a výsledky talentovaných sportovců i sportovních týmů.

Letošní sezóna byla pro mnohé z nich mimořádně úspěšná. Zároveň se náš region může pochlubit i mladými nadějemi, jejichž jména zatím nejsou tolik známá, ale o nichž zcela jistě v budoucnu ještě uslyšíme. Ocenění Sportovec roku jsou rovněž poděkováním výjimečným osobnostem, které chrudimský region často zviditelňují v České republice i za jejími hranicemi. Anketa Sportovec roku má také ke zdravému pohybu motivovat nejen děti a mládež, ale i dospělé. Sportovce bylo možné nominovat na základě účasti nebo předního umístění v domácích, evropských či světových soutěžích.

Vyhlašováni budou vítězové v kategoriích dospělí, mládež do 19 let, trenéři, družstva, handicapovaní sportovci, veteráni, fair play, síň slávy, dále také v kategorii krajánek a vesnická TJ.

Samotný slavnostní večer je volně přístupný veřejnosti, proto bychom rádi pozvali do hlediště každého diváka se vztahem ke sportu.

Aleš Meloun, předseda Sportovní unie ChrudimskaDoporučujeme

Nenašel jsem žádné akce v daném místě.