Pavel Hayek – Příroda

Vernisáž


25.01.2023 v 17:00
Výstavní síň Chrudim v Divadle Karla Pippicha

Chrudimská beseda si Vás dovoluje pozvat na výstavu

  • vernisáž ve středu 25. ledna v 17 h
  • výstavu uvede Martina Vítková, kurátorka výstavy

Pro končící zimní sezónu, kdy se krajina i lidé pomalu probouzejí do jara, si Výstavní síň Chrudim v Pippichově divadle připravila výstavu brněnského umělce Pavla Hayeka. Co si lze pod názvem Příroda představit? Rozměrné, maximálně kontrastní černobílé obrazy vytvořené akrylem. Ale také nádherné přírodní kompozice stvolů trávy, květů zlatého deště, bobulek rybízu, listů ze zahradních keřů, pojednané metodou sprejování známou spíše ze street artu. Je to spíše stín přírodních motivů, banánů, křenů, větviček, kaštanového listí, než jejich zobrazení. Autor se dívá na své motivy esteticky, ale zároveň s porozuměním pro tvůrčí moudrost přírody.           

Martina Vítková

Pavel Hayek se v obrazech, grafikách a fotogramech soustřeďuje na vizuální materiál, který má blízko, který zároveň reflektuje jeho vztah k živé přírodě a k tomu, s čím přichází normálně do styku. Není to žádná výjimečnost modelů, ale jejich obyčejnost, všednost, na co chce upoutat pozornost.

Důležité jsou pro něj právě ty předlohy, jejichž tvarové charakteristiky si při „normálním“, utilitárním kontaktu s nimi ani neuvědomujeme. To, co je pro tato Hayekova díla nejdůležitější, je bezpochyby jeho chápání obrazové plochy jako struktury sui generis. Žádnému elementu nejsou ostatní elementy podřízeny, všechny mají stejnou platnost, stejnou důležitost. Neexistuje žádná kompozice, celek je tvořen vzájemnými vztahy mezi jednotlivými prvky, které jsou náhodně rozložené po ploše. Tyto prvky nejsou nijak zpodobňovány, jsou to pouhé přesně zachycené obrysy či půdorysy, buď vyplněné černou barvou s bílými mezerami nebo vymezené negativně jako bílé plochy s černými mezerami mezi nimi. Jsou to tedy přesně obkreslované prvky se všemi nepravidelnostmi a individuálními charakteristikami každého z nich.

Jiří Valoch: z textu katalogu k výstavě v Galerii Jaroslava Krále, Brno 1993

Výstavní síň Chrudim v Divadle Karla Pippicha 26. 1. – 26. 3.

  • otevřeno v úterý – pátek 10–13 a 14-17 hodin
  • sobota, neděle 14-17 hodin