Jaroslav Jebavý – Čas kruhů

18.05.2021 - 20.06.2021
Výstavní síň Chrudim v Divadle Karla Pippicha

Otevřená vernisáž 18. května 2021 v 17 – 19 hodin | výstava otevřena 19. 5. – 20. 6. 2021

V mezidobí před Loutkářskou Chrudimí Chrudimská beseda připravila výstavu pardubického malíře Jaroslava Jebavého.

Mladší současník Starých psů je známý svými velkoformátovými obrazy, kresbami a kolážemi s motivem kruhu, jež si našly cestu do významných soukromých sbírek. Jeho práce je blízká americkému abstraktnímu malířství barevných polí (color field painting, hard edge painting). Obrazy jsou tak velké, že vstupujeme do prostoru, který jejich sytě barevné plochy ovládají, plátna vyzařují energii, v níž se můžeme zabydlet. Jaroslav Jebavý od konce devadesátých let používá techniku vrstvení mnoha barevných kroužků, z nichž na ploše obrazu vzniká chvějící se membrána, display podobný vodní hladině, jež se neustále proměňuje a ožívá před našima očima. Vnímáme také vloženou soustředěnou práci, autorovo trpělivé kroužení třemi štětci najednou v mnoha úrovních a směrech podél a napříč obrazu. V době mezi lety 2015 – 2018 se zabýval jasnými barevnými plochami v barvách, jejichž jména znějí opojně, jantarová, banánová, azurová nebo chilli.  V posledních letech staví malíř proti tepající energii kroužení malé pevné stabilní body, čtverečky. Harmonie či konflikt mezi proměnlivostí a stálostí tvoří zajímavé napětí v obrazech zářivých barev i striktně černobílých.

I když se tento druh malby může zdát abstraktní, vychází ze zájmu o fyzikální a psychologické působení barev, a navíc může přesvědčivě asociovat zážitky spojené s městem, jako sídlem člověka, s jejich dominantní architekturou. U Jebavého se tak stalo s vertikalitou katedrály v Kolíně nad Rýnem a mrakodrapy New Yorku, ale i s poctou české státnosti. V tomto případě platí víc než kdekoli jinde, že obraz je projekčním plátnem mysli.

Kruh je symbolem slunce, planet, našeho vlastního ega, označuje celistvost. Zároveň může asociovat hledání. Když se někdo pohybuje v kruzích, vrací se na místa, kde pobýval, aby znovu našel cestu. Jak se zdá, momentálně přesně v takové době žijeme, v době, která hledá únik ze svých vlastních kruhů a sociálních bublin.

Jaroslav Jebavý se narodil 30. července 1952 v Jilemnici, od roku 1975 žije v Pardubicích. Pracoval jako mědikovec, kapitán říční plavby nebo výtvarník v galerii. Vystavoval na víc jak třicítce samostatných výstav, účastnil se desítek výstav společných (KK3, UTesla, UVU), čtyř mezinárodních plenérů a dvou mezinárodních workshopů. Výtvarně doprovodil tři básnické sbírky Pavla Rajchmana. Je členem Klubu konkretistů KK3.

Martina Vítková

Vzhledem k aktuální situaci zahájení výstavy proběhne postupně od 17 do 19 hodin, během této doby bude možné osobně pohovořit s autorem a kurátorkou výstavy.