Ivan Baborák – Sny za zrcadlem

Informace


20.05.2022 - 26.06.2022
Výstavní síň Chrudim v Divadle Karla Pippicha

Chrudimská beseda si Vás dovoluje pozvat na výstavu Ivana Baboráka – Sny za zrcadlem | obrazy, fotografie, fotopoesie

Ivan a jeho tvorba, těžko se mi zachovává objektivní nadhled na všechny Ivanovy počiny. Za celou dobu, co se s Ivanem známe, mohu konstatovat, že Ivan je multipotenciál. Malíř, grafik, fotograf, filmař, literát, hybatel a organizátor kulturního a společenského dění, kdysi i divadelník. Zároveň člověk opravdu lidských rozměrů, který umí používat cit i rozum či svědomí, člověk který se nebojí otevřít i nepříjemná témata a tepat lidské a morální nepravosti.

Svým způsobem je persona, kterou každý region potřebuje, ačkoli se nezavděčí vždy a všem. Ale to je úděl hybatelů. Ve všech výše jmenovaných oborech jsem Ivana zažil jako lidsky uvěřitelného a člověka konzistentních postojů a zásad.

Jsem rád, že stran autorovy bilanční výstavy, jsme dospěli ke shodě, že netřeba salonním způsobem prezentovat vše co autor umí, ale že jsme opět po vzájemné shodě vybrali polohy úspornějšího a méně upovídaného charakteru a to v obrazech i fotografiích. Snad jen výběr fotopoezie malinko vybočuje snoubením obrazu a textu.

Celý výběr prezentovaný v katalogu i na samotné výstavě se nese na vlnách bohatě úsporné vizuality nepostrádající tajemství. Tedy vizuality, která i přes jistou reduktivnost nepostrádá vizuálně libý hedonismus. Jsem přesvědčen, že právě tato poloha tvorby, cítění a přemýšlení ve své neupovídanosti paradoxně o Ivanovi vypovídá nejvíce. Považuji ji za vyzrálé zúročení autorova talentu a citu a moc doufám, že i vy diváci si právě tuto poeticky úspornou a harmonicky naléhavou polohu autorovy tvorby užijete tak, jako já při návštěvách Ivanových výstav, návštěvách v ateliéru, když jsme vybírali díla pro výstavu.

Ivan Baborák se narodil v roce 1955 v Chrudimi. Do roku 1993 se živil různým zaměstnáním a jeho životní povolání malíře a grafika bylo tehdejší oficiální kultuře jaksi skryto. V té době se začal rozvíjet jeho originální výtvarný svět, cykly vznikající v 70. a 80. letech (Dialogy, Hlavy, Pomníky padlým na hlavu) nebyly veřejně prezentovány. Obrazy z té doby, inspirované nejrůznějšími modernistickými proudy, nesly v sobě originální pečeť autorovy imaginace, symboly ironického, kritického i humorného a sebeironizujícího pohledu na svět. V roce 1990 se stal výtvarníkem Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. V roce 1993 se stal členem Unie výtvarných umělců a začal se výtvarnou prací živit na volné noze. Jeho tvorba si získala pozornost mezi současnými výtvarníky. Zabývá se ilustrací, malbou, grafikou a designem autorského nábytku, napsal a vydal tři knihy, organizuje spolu s Alenou Vávrovou v Chrudimi večery poezie Hozený klobouk. Do Deníku napsal 795 týdenních glos, 16 let učil externě na Technickém Lyceu Design atd. Své práce představil na více jak sto dvaceti výstavách doma i v zahraničí, např. v Holandsku, Švýcarsku, Belgii, Německu, Itálii, USA, Francii aj. Žije a pracuje v ateliéru v Přestavlkách u Chrudimě.

Ivana Baboráka není nutno v chrudimském regionu představovat, díky všem výše nastíněným aktivitám zanechal výraznou stopu. Zveme Vás na jeho jubilejní výstavu a přejeme hluboký zážitek. Součástí vernisáže bude hudební program.

Jménem realizačního týmu výstavy Akademický sochař Štěpán Málek, kurátor výstavy, tel: +420608255042mailto: pankxy66@gmail.com

Otevřeno od 20.5. do 26.6.2022: úterý – pátek 10–13 14–17 | sobota, neděle 14–17 h