Dokud se zpívá, aneb zážitkové odpoledne nejen pro seniory

Pro děti
Koncert


02.09.2021 v 13:00
Letní kino (Lázeňská ul., Chrudim)

Zdravé město Chrudim, Chrudimská beseda a Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim pro vás připravili ve čtvrtek 2. 9. 2021 od 13.00 do 18.30 hodin pestrý program. V případě pěkného počasí akce proběhne v areálu Letního kina a v případě nepříznivého počasí bude přesunuta do Fibichova sálu v Muzeu Chrudim. Těšit se můžete na Šlágr, cimbálovku Řícmanica, Retro-Band či Kaťáčky.

Tento den se budete moci nejen pobavit, ale získat i potřebné informace od Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim a Odboru sociálních věcí Městského úřadu Chrudim o poskytovatelích sociálních služeb ve městě a okolí, podpoře pečujících, připravena bude i ukázka kompenzačních pomůcek. Budete si také moci vyzvednout tzv. Senior obálku, která pomáhá v situacích, kdy se dostanete do tísně, ohrožení zdraví nebo života.

V rámci doprovodného programu bude zajištěna tvořivá dílna s Mama klubem Chrudim – malování na obličej pro děti, dětské hry, ukázky první pomoci a nácvik správného umývání rukou s Českým červeným křížem, Farní charita představí své dobrovolnické centrum apod.

Vstup je zdarma a bude zajištěn z Lázeňské ulice přímo do Letního kina nebo pak hlavním vchodem přes Pantheon v Muzeu. Zajištěna bude i možnost občerstvení.

Připraven bude zdarma i speciální autobusový svoz a rozvoz v rámci Městské hromadné dopravy (viz příloha – jízdní řád). Těšíme se na vás!

Další informace na webu města ChrudimGalerie