Den otevřených dveří památek

Pro děti
Prohlídka
Informace
Přednáška/Beseda


10.09.2022 v 09:00
Chrudim

Muzeum barokních soch | 9 – 17

 • v 9 h výklad spojený s procházkou Klášterní zahradou
 • volná prohlídka s výkladem na požádání

Kostel Nanebevzetí Panny Marie | 9 – 17

 • v 10 h komentovaná prohlídka „Nazvali Pavla Merkuriášem (počátky křesťanství zobrazené na památkách kostela)“, T. Pavlík
 • v 15 h komentovaná prohlídka kostela NPM, T. Pavlík
 • volná prohlídka s výkladem na požádání
 • výstup do věže kostela

Kostel sv. Kateřiny | 9 – 17

 • volná prohlídka s výkladem na požádání

Kostel sv. Michaela | 9 – 17

 • volná prohlídka s výkladem na požádání

Sloup Proměnění Páně

 • v 13 h komentovaný výklad, T. Pavlík

Divadlo Karla Pippicha

 • ve 14 h komentovaná prohlídka „Chrudimská opona“, O. Jirásek

Budova Muzea | 9 – 16

 • vystavení některých kronik města Chrudim za přítomnosti kronikářky L. Hvězdové

Muzeum loutkářských kultur – Mydlářovský dům | 9 – 17

 • samostatná prohlídka Mydlářovského domu s interaktivními průvodními listy (otevřeny severní arkády, sklepy, věžička, terasy)
 • od 13 do 17 h loutkový workshop

Regionální muzeum v Chrudimi | 9 – 17

 • od 9 do 12 h workshop „Historie muzea“
 • stálé expozice, výstavy

Vodní zdroje Chrudim | 9 – 17

 • Výstava „Vodou stvořena“
 • Den s amonity – pátrací detektivní hra pro děti, tvořivá dílnička, prohlídka sbírek minerálů a zkamenělin
 • prodej geoparkového piva IRON
 • v 10, 12 a ve 14 h ukázka zkamenělin a povídání o nich

Galerie Art Světlany a Luboše Jelínkových | 9 – 17

 • výstava „Obrazy“ Tomáš Pilař

Chrudimská šatlava (Resselovo nám. čp. 4) | 9 – 12

 • prohlídka třípatrového historického sklepení
 • možnost ochutnávky a zakoupení vín

Bašta Prachárna (Školní náměstí) | 9 – 17

 • „Ptačí pohled na Chrudim“
 • 3D pohledy na zajímavá místa Chrudimě (ve 4 střílnách)
 • expozice – Hradební opevnění města

Turistické a informační centrum | 9 – 17

 • prodej upomínkových předmětů