Chrudimské dožínky

Jarmark


04.09.2021 v 09:00
Chrudim • Klášterní zahrady

Třídenní folklórní festival, který se koná pravidelně od roku 1993 vždy začátkem září.

Zahrnuje nejen přehlídku špičkových folklórních souborů z České republiky a zahraničí, ale i bohatý doprovodný program: jarmark s tradičními lidovými výrobky, tvořivé dílny pro děti i dospělé.

3.9. | pátek v 19 h • Aneta Langerová

Koncert vynikající české zpěvačky v Klášterních zahradách

3.9. | pátek v 21 h • Folklórní noc

Lidové tance a muzika v Klášterních zahradách. Představí se Národopisný soubor Kohoutek z Chrudimi, folklórní soubor Lipka Pardubice, taneční soubor Antigoni – řecká obec Krnov – město, folklórní soubor Malé Zálesí Luhačovice, Prácheňský soubor písní a tanců ze Strakonic.

4.9. | sobota 9–17

Od Muzea do Klášterních zahrad projde slavnostní krojovaný průvod v 9 hodin

Jarmark a přehlídka minipivovarů z regionu

Bohatý program nejen pro děti, ale i pro všechny ostatní návštěvníky – řemeslné dílny, výborná lidová kuchyně, staročeský jarmark a přehlídka minipivovarů.

Příjemnou atmosféru lidového jarmarku doplní krátké pozvánky jednotlivých souborů.

Ještě než se sklidí

Představí se dětský folklórní soubor Sejkorky Slatiňany, folklórní soubor Kvítek Hradec Králové.

… a před obědem pohádku

Prasečí slečinky aneb prasečinky. Úsměvná pohádka, ve které nechybí veselé písničky, velké barevné výrazné loutky (uvádí Divadýlko z pytlíčku) v 11.15 h.

To nejlepší z úrody

Dožínkový program souborů v Klášterních zahradách od 15 h.

Výuka tanců od 17 h

Merenda

Velká taneční veselice nejen pro účinkující, ale i pro veřejnost – výuka tanců, taneční hry, občerstvení v Klášterních zahradách.

5.9. | neděle v 8.30 h | Zpíváme spolu, zpíváme Bohu

Bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie s účastí folklórních souborů a jejich následné rozloučení s Chrudimí před kostelem.

 Galerie

Doporučujeme

Nenašel jsem žádné akce v daném místě.