80 let od deportace chrudimských Židů

Koncert


02.12.2022 v 18:00
Velká scéna Divadla

Vzpomínková pietní akademie

Program připravili žáci Gymnázia Josefa Ressela Chrudim, ZUŠ Chrudim a izraelský skladatel Effi Schoschani.

Moderuje Petr Vacek.

Akce se koná pod záštitou ministra kultury České republiky

Prodej vstupenek | 50 Kč

Informace z článku v Chrudimském zpravodaji, listopad 2022

Před deseti lety vybudovalo město Chrudim památník všem obětem holocaustu na chrudimském židovském hřbitově, který byl odhalen při 70. výročí osudného transportu. Letos 2. prosince 2022 uplyne již 80 let od chvíle, kdy z chrudimského nádraží v brzkých ranních hodinách transport odjížděl. Příkaz k nástupu do něj obdrželi téměř všichni chrudimští Židé. Někteří byli deportováni později, jiní už čekali ve věznici gestapa. Ze shromaždiště v Pardubicích byli o pár dní později deportováni do ghetta Terezín, odkud potom byly vypravovány další transporty na východ, převážně do Osvětimi. Výsledný počet chrudimských deportovaných byl 87 mužů, žen a dětí, z nichž bylo 80 v nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech zavražděno. Pouhých 7 osob hrůzy věznění přežilo.

Město Chrudim si ve spolupráci s Gymnáziem Josefa Ressela a Základní uměleckou školou Chrudim připomene tuto tragickou událost na veřejné vzpomínkové pietní akademii, která se bude konat v městském Divadle Karla Pippicha 2. prosince 2022 od 18 hodin. Nad akcí převzal záštitu ministr kultury ČR a podpořil ji též Pardubický kraj.

Studenti gymnázia připravují program, v němž představí osudy tří studentů chrudimského gymnázia, kteří byli holocaustem postiženi. Bude promítána multimediální prezentace, při níž budou přiblíženy jejich osudy. Jmenovitě to jsou JUDr. Karel Strass, Jan Salus a Josef Schwarz-Červinka. Dozvíme se více o jejich životě, zazní jejich přímo dochované vzpomínky v audio i video podobě. Zanechali po sobě odkaz nejen lidský, ale též umělecký – Karel Strass napsal sbírku pohádek, Josef Schwarz přeložil desítky děl anglických autorů a režíroval mnoho rozhlasových dramatizací. Také tento jejich odkaz bude připomenut, například dramatickým zpracováním jedné z pohádek nebo ukázkou ze vzpomínkové knihy.

Uměleckou část programu připravuje Základní umělecká škola v Chrudimi ve spolupráci s izraelským projektem When Memory Meets Art. Pěvecký sbor bude za doprovodu komorního orchestru interpretovat české básně, které napsaly děti, vězněné v Terezíně. Tyto básně zhudebnil a na jejich nastudování se podílel izraelský hudební skladatel Effi Shoshani, který je bude osobně doprovázet na klavír. Moderování programu se ujal herec pražského divadla Studio Ypsilon Petr Vacek.

Vstupenky na toto představení budou k dispozici na pokladnách v divadle či v infocentru. Vzhledem k jejich omezenému množství doporučujeme včasné rezervování místa. Stejný den se již v dopoledních hodinách uskuteční toto představení pro vážené hosty delegací z izraelské a kanadské ambasády, Federace židovských obcí, Památníku Terezín, Ministerstva kultury, Ministerstva zahraničních věcí, Pardubického kraje, města Chrudim a dalších institucí a škol. Zástupci těchto institucí poté položí květiny k pomníku chrudimským obětem holocaustu na židovském hřbitově ve Václavské ulici. Hřbitov bude po celý den otevřen, a tak každý zájemce může během dne přijít a uctít památku našich zavražděných spoluobčanů.

Alžběta LangováDoporučujeme

Nenašel jsem žádné akce v daném místě.