70. loutkářská Chrudim

Pro děti
Divadelní představení


30.06.2021 - 06.07.2021
Chrudim

Festival se uskuteční 30. června – 6. července 2021

Celostátní přehlídka amatérského loutkářství

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA, město Chrudim prostřednictvím organizace Chrudimská beseda a Spolek pro vydávání časopisu Loutkář.

Více informací na

www.loutkarskachrudim.cz

www.nipos.cz

69. loutkářská Chrudim

68. loutkářská Chrudim